Stichting Vrindavan

Honourable prime minister of India Narendra Modi It is an incredible experience to interact with such a clear sighted and extra ordinary personality and I feel so privileged that I have this opportunity twice. Thank you so much Narendra modi sir for your blessings. Those encouraging words of yours at my childhood inspire me to give my best efforts to Gujarati folk music and that led me to this success. I deeply wish and pray that you, an” epitome of excellence “lead our nation for years. Regards..

Stichting Vrindavan

Donaties zijn welkom op: NL 39 ABNA 049255 4897

ANBI: 815462761

Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving vaar ANBI’s.
De nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de Filantropische sector te bevorderen.

Nieuwsbrief Stichting Vrindavan

05-09-2018

Geachte lezers,

Na een lange periode krijgt u bericht over stichting Vrindavan. Zoals jullie weten is het opvangtehuis gerealiseerd. De pri minister Narinder Modi heeft mee geholpen. Jullie hebben succes geboekt. Overal in India heeft hij grote reclame borden laten plaatsen. Letterlijk vertaald, een meisje beschermen, een meisje laten doorgroeien en een meisje naar school laten gaan. Dit betekent dat bijna alle bewoners van India zelf bewust zijn geworden, over het feit dat er een tekort aan vrouwen in India is. De zelfbewustwording is zeer diep doorgedrongen. Dit is waar te nemen in de veranderingen die de babymeisjes, meisjes en vrouwen ondergaan.

Tenslotte:

De onderliggende doel van de stichting is dankzij jullie en bijna de hele wereld die hun steentje bij hebben gedragen, bereikt. Het was nooit de bedoeling geweest om kinderen van hun ouders te scheiden. Wij wilden dit probleem met wortel en al uit de grond rukken. Er zijn genoeg meisjes vermoord.

Jammer dat organisaties hun huiswerk niet goed hebben gemaakt, ondanks dat moeder Teresa, als voorbeeld fungeerde.

Mijn verzoek aan jullie is, maak gebruik van social media stuur zoveel mogelijk berichten dat men kinderen geen geld moeten geven. Wel iets te eten!!

Huidige situatie

Het opvangtehuis heeft flink wat schade opgelopen, hout luizen hebben beschadigingen aangebracht. Dit is inmiddels bijna hersteld.

De ambulance is aan een gehandicapten school gedoneerd. Alle aanwijzingen naar het opvangtehuis is verwijderd. Speelgoederen, fietsen, kleding en babywieg zijn naar een bestaande opvangtehuis van de overheid gedoneerd.

Wat de stichting wel blijft doen is op staat de straatkinderen educatie en sociale vaardigheden bijbrengen. Eveneens vragen wij aandacht van vakantiegangers die op straat dat ze kinderen geen geld geven. Kinderen gaan niet op school, gokken, kopen verslavende middelen, stelen vechten en brengen geld naar huis zodat de ouders alcohol kunnen gebruiken.Als de kinderen wat basis begrippen geleerd, worden ze ingeschreven op een openbare school van de overheid.

Opvallend is dat er geen bibliotheek in Vrindavan en omgeving zijn. Een bijzondere heer heeft zijn lichaam verlaten en wat geld aan de stichting gedoneerd. Aangezien wij ruimte hebben is besloten om een bibliotheek te installeren.

Wat betreft de adoptie” kinderen de kinderen wonen nog bij de ouders of familie, deze kinderen worden financieel ondersteund.

Toekomst, zoals jullie weten heeft de stichting in het veerleden een stuk grond gekocht, deze ligt zeven kilometer van Vrindavan verwijderd.

De bedoeling is/was om een hostel voor meisjes te realiseren, die in Vrindavan komen bedelen.

De kinderen

De stichting houdt zich bezig met het leren en schrijven van straatkinderen.

Als de kinderen de basis begrippen en sociale vaardigheden onder de knie hebben worden zij op een school van de overheid ingeschreven

Spelende kinderen

Bij het bestaande opvangtehuis van de overheid zijn alle spullen gedoneerd!

Translate »