ANBI

ANBI

In Nederland:

Stichting Opvangtehuis voor vrouwen en meisjes in Vrindavan (India)
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Marijke Gajadharsing
Mobiel: 06 17206394
E-mail: sd876746@gmail.com

Naam: Stichting opvangtehuis voor vrouwen en meisjes in Vrindavan.
Website: www.Stichtingvrindavan.com/no
Bank: ABNAMRO
Rek.nr. IBAN: NL39ABNA0492554897

s’-Gravenhage k.v.k nr. 27266561
ANBI Nummer: 815462761
Fiscaal nummer: 815462761

 

Facebook: sabitadebie gajadharsing
E-mail:  sd876746@gmail.com
Website: www.stichtingvrindavan.com

Het bestuur
Rottumsestraat 20
2583 HJ ‘S-GRAVENHAGE

Mw. Mohini Matai (secretaris 1e)
Mobiel: 06 17206394
Mw. S. Jangbahadoersing(secretaris 2e)
Tel: 06 17206394
Mw. S.M. Gajadharsin (Voorzitter)

ANBI: 815462761

Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving vaar ANBI’s.
De nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de Filantropische sector te bevorderen.

In India:

Trust Vrindavan Mahila (vrouwen) Ashram

Marijke Gajadharsing

The State of India bank accountnr 10684301244
Indian Bank accountnr: 443260624
Trust Mathura nr. 336/IV/05

 

In Vrindavan: Vrindaban Mahila Ashram
Kontaktpersoon:Savitamataji
Indian Bank accountnr: 6068705136
Tax office: Pan card AABTV18882 an A12
Trust Mathura nr. 366/IV/05
Cell: 06 17206394
E- mail: sd876746@gmail.com

Doelstelling beleidsplan:

Het (doen) voeren van een opvangtehuis voor vrouwen en meisjes in Vrindavan (India) welk opvangtehuis openstaat voor vrouwen en meisjes ongeacht hun religie, het (doen) verzorgen van de opvoeding, scholing, begeleiding van de opgevangen vrouwen en meisjes, het inhuren van (medisch) personeel voor de opgevangen vrouwen en meisjes, het (doen) verzorgen van een gastenverblijf met kamerverhuur in Vrindavan (India). Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inning van donaties, het verhuren van kamers in het opvangtehuis voor buitenlandse en binnenlandse gasten, het (doen) houden van inzamelacties van geld of goederen, het (doen) voeren van publiciteit via de media zoals kranten tijdschriften, internet of anderszins.

Activiteiten stichting van de afgelopen 3 jaar:

Financiële verantwoording:

Het beloningsbeleid:

De stichting maakt geen uitgave, het betreft een opvangtehuis voor babymeisjes, dit houdt in dat alle vrijwilligers hun gemaakte onkosten zelf vergoeden, eveneens heeft de directeur van ANBI, de stichting vrijstelling gegeven. Als wij op braderieën staan betalen vrijwilligers alles zelf. Vrijwillig is vrijwillig en als een vrijwilliger geen vervoer onkosten kan betalen, helpen wij uit eigen portefeuille. Deze afspraak wordt aan het begin van indiensttreding gemaakt.

De bestuursleden hebben tot op heden geen vergoeding ontvangen. Dit is het goede doel!!

Plan van aanpak

ANBI: 815462761

Translate »