Benefietavond 2008

Benefietavond 2008

HARE KRISHNA !!!

Zeer geachte lezers,
Hierbij deelt de Stichting u mede dat de benefiet van 6 april 2008 in Partycentrum Sunrise een geslaagde middag/avond is geweest!! De stichting wil een ieder die om welke reden dan ook geholpen heeft om deze benefiet te realiseren van harte bedanken.

Zoals jullie weten, is er in juli 2006 via Sarnami TV en diverse radio programma’s de mededeling gedaan dat de Stichting het bedrag van bijna € 20.000,- bij elkaar heeft kunnen brengen. Op het ogenblik (en inclusief de opbrengst van de benefiet) is het bedrag van bijna € 64.000, – bij elkaar gebracht, fantastisch!! Zoals ook bij jullie bekend, maakt en heeft de stichting geen uitgaven gemaakt. Dit houdt in dat elke cent van jullie gulle gevers verantwoord is.

Onze speciale dank gaat uit naar alle organisaties, promotieteam, vrijwilligers en persoonlijk betrokken personen.

P/S een ieder die niet aanwezig kon zijn heeft de mogelijkheid om een entreekaart van € 5,= te kopen, dit bedrag mag u op het bestuursrekening ABN/AMRO 49.25.54.897 overschrijven.

Groet, namens Marijke

Translate »