Doelstelling

Het (doen) voeren van een opvangtehuis voor vrouwen en meisjes in Vrindavan (India) welk opvangtehuis openstaat voor vrouwen en meisjes ongeacht hun religie, het (doen) verzorgen van de opvoeding, scholing, begeleiding van de opgevangen vrouwen en meisjes, het inhuren van (medisch) personeel voor de opgevangen vrouwen en meisjes, het (doen) verzorgen van een gastenverblijf met kamerverhuur in Vrindavan (India).

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inning van donaties, het verhuren van kamers in het opvangtehuis voor buitenlandse en binnenlandse gasten, het (doen) houden van inzamelacties van geld of goederen, het (doen) voeren van publiciteit via de media zoals kranten tijdschriften, internet of anderszins.

Translate »