Nieuw Project: Hostel 2021

Stichting Vrindavan is begonnen met de bouw van de Hostell en school met een oppervlakte van 1252,34 m2.
Het is de bedoeling de
Kinderen uit arme gezinnen en kinderen die op straat wonen scholing en onderdak te geven.

In het weekend mogen ze naar huis bij hun ouders.
Zo kunnen wij ze een toekomst bieden en hoeven ze niet op straat te bedelen.

Wil je meehelpen met dit mooie initiatief?
Wordt dan Donateur.
Vermeld altijd bij uw bijdrage: Donatie Hostell voor arme kinderen.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.

Translate »